Kalo tek përmbajtja ↓

Proçesi i aplikimit

Informacioni mbi proçesin e aplikimit për ciklin 2018-2020 do të shpallet në këtë faqe pas muajit gusht 2017. Përgjithësisht proçesi zgjat 2-4 muaj dhe përfshin një aplikim me shkrim si dhe intervista individuale dhe aktivitete në grup. Ish-studentë shqiptarë të UWC të cilët jetojnë në të gjithë botën si dhe përfaqësues të Komiteteve të tjera Kombëtare bëjnë vlerësimin në secilën fazë.