Kalo tek përmbajtja ↓

Të Drejtat e Studimit (2018-2020)

Dhjetë bursa studimesh në tetë Kolegje të Botës së Bashkuar i janë ofruar Shqipërisë për periudhën 2018-2020. Të gjitha ofertat kërkojnë që familjarët të ngrenë fonde për të përballuar shpenzimet. Këto shpenzime shtrihen midis shumës 1500 euro/vit për bursat që bazohen në nevojat financiare të aplikantëve dhe 30000 euro/vit për bursat e pjesshme ose te pafinancuara. Për çmimet e çdo kolegji UWC mund të vizitoni faqet e tyre individuale.

  • UWC Adriatic – Duino, Itali (100% bursë)
  • UWC Changshu – Changsu, Kinë (50% bursë)
  • UWC Costa Rica – Santa Ana, Kosta Rica (65% bursë)
  • Mahindra College UWC – Maharashtra, Indi (60% bursë)
  • UWC Mostar – Mostar, Bosnje Herzegovinë (75% bursë)
  • UWC Mostar – Mostar, Bosnje Herzegovinë (ofertë e pamundësuar--fondet të ngrihen nga studenti ose familja)
  • UWC Maastricht – Maastricht, Holandë (90% bursë)
  • UWC Maastricht – Maastricht, Holandë (90% bursë)
  • UWC USA (vetëm për aplikante vajzë) – Nju Mexico, Montezuma, SH.B.A. (48% bursë)
  • UWC Waterford Kamhlaba – Mbabane, Svaziland (ofertë e pamundësuar--fondet të ngrihen nga studenti ose familja)