Kalo tek përmbajtja ↓

Të Drejtat e Studimit (2018-2020)

Informacioni mbi të drejtat e studimit për studentët shqiptare do të shpallet në këtë faqe pas muajit gusht 2017.

Ne 2017-2019, shtatë të reja dhe të rinj shqiptare do të studiojnë në kolegjet e mëposhtme UWC:

 • UWC Adriatic në Itali
 • UWC China në Kinë
 • UWC Dilijan në Armeni
 • UWC Maastricht në Hollandë
 • UWC Mostar në Bosnje dhe Hercegovinë, dhe
 • UWC USA në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Në 2016-2018, gjashtë të reja dhe të rinj shqiptar po studiojnë në kolegjet UWC:

 • UWC Adriatic në Itali
 • UWC China në Kinë
 • UWC Maastricht në Hollandë
 • UWC Mostar në Bosnje dhe Hercegovinë, dhe
 • UWC South East Asia në Singapor.