Kalo tek përmbajtja ↓

Të Drejtat e Studimit (2019-2021)

Aplikimet për UWC në Shqipëri për këtë periudhë janë mbyllur dhe do të rihapen përsëri në shtator-gusht 2018. Ju lutem rikontrolloni këtë faqe për kriteret e reja të aplikimit. Informacioni më poshtë i përket procesit të vjetshëm dhe mund të ndryshojë. 


Njembedhjetë bursa studimesh në tetë Kolegje të Botës së Bashkuar i janë ofruar Shqipërisë për periudhën 2018-2020. Të gjitha ofertat kërkojnë që familjarët të ngrenë fonde për të përballuar shpenzimet. Këto shpenzime shtrihen midis shumës 1,500 euro/vit për bursat që bazohen në nevojat financiare të aplikantëve dhe 25,000 euro/vit për bursat e pjesshme ose të pafinancuara. Për çmimet e çdo kolegji UWC mund të vizitoni faqet e tyre individuale.

 • UWC Adriatic – Duino, Itali (100% bursë)
 • UWC Changshu – Changsu, Kinë (50% bursë)
 • UWC Changshu – Changsu, Kinë (75% bursë)
 • UWC Costa Rica – Santa Ana, Kosta Rica (65% bursë)
 • Mahindra College UWC – Maharashtra, Indi (60% bursë)
 • UWC Mostar – Mostar, Bosnje Herzegovinë (75% bursë)
 • UWC Mostar – Mostar, Bosnje Herzegovinë (ofertë e pamundësuar--fondet të ngrihen nga studenti ose familja)
 • UWC Maastricht – Maastricht, Holandë (90% bursë)
 • UWC Maastricht – Maastricht, Holandë (90% bursë)
 • UWC USA (vetëm për aplikante vajzë) – Nju Mexico, Montezuma, SH.B.A. (48% bursë)
 • UWC Waterford Kamhlaba – Mbabane, Svaziland (100% bursë)