Kalo tek përmbajtja ↓

Kreu

NULL

                                                           

Aplikimet për vitet shkollore 2021-2023 janë hapur!

                                         

                                      

  •   "E shoh si detyrën më të rëndësishme të edukimit që të sigurojë mbijetesën e këtyre cilësive: një kuriozitet sipër...


  • UWC (United World Colleges), apo Kolegjet e Botës së Bashkuar në gjuhën shqipe, është një levizje globale që e konceptualizon edukimin si një lëvizj...


  •   “Besim në përpjekje, modesti në sukses, hijëshi në mposhtje, drejtësi në zemërim, gjykim i qartë qoftë edhe në hidhërimin e...


18 Shkolla në të gjithë botën

Çpo ndodh në UWC