Kalo tek përmbajtja ↓

Dhuroni për të ndihmuar UWC Albania

UWC Albania kryen të gjithë aktivitetet në mënyrë tërësisht vullnetare dhe puna jonë mundësohet vetëm nga ndihma juaj! Dhurimet tuaja financiare sado të vogla apo të mëdha do të na ndihmojnë të: 

  • Paguajmë taskat për të mbajtur UWC Albania të regjistruar si OJQ në Shqipëri (rreth EUR 700 ne vit);
  • Mbulojmë kostot për të organizuar përzgjedhjet çdo vit;
  • Mbulojmë kosot për të organizuar një fundjavë orientuese për studentët e përzgjedhur; 
  • Ofrojmë "bursa të vogla" në sasi deri në EUR 200 studentëve aktualisht në UWC për të krijuar projektet e tyre me impakt në Shqipëri;
  • Mbulojmë kostot për të dërguar disa studentë në kurset e shkurtra UWC gjatë verës (kostot variojnë nga EUR 200 - 500 mesatarisht për çdo student).

Përveç dhuratave financiare mirëpresim edhe kontribute të tjera si dhurimi i ambjenteve për të zhvilluar aktivitetet tona, dhurimi i pijeve apo ushqimit gjatë përzgjedhjeve, etj.

Nëse dëshironi  të mbështesni UWC Albania kudo që ndodheni: 

Dhuroni nëpërmjet faqes së UWC International duke zgjedhur "National Committee UWC Albania" në këtë faqe: uwc.org/donate

Nëse keni një llogari bankare në USD:

Kryeni një transfertë bankare drejt UWC International duke përcaktuar se është dhuratë për UWC Albania tek kjo bankë: 

Emri i llogarisë: United World Colleges (Intl) Ltd
Adresa e Bankës: The Royal Bank of Scotland, 127-128 High HolbornLondon, UK 
Llogaria: UNWOCOL-USDA
Sort Code: 16-00-37
BIC: RBOSGB2L
IBAN: GB58RBOS16630000349244