Kalo tek përmbajtja ↓

Kreu

NULL

                                                           

Aplikimi për ciklin 2024-2026 është hapur!

 

Apliko sot!

                                         

                                      

  •   “Besim në përpjekje, modesti në sukses, hijëshi në mposhtje, drejtësi në zemërim, gjykim i qartë qoftë edhe në hidhërimin e...


  •   "E shoh si detyrën më të rëndësishme të edukimit që të sigurojë mbijetesën e këtyre cilësive: një kuriozitet sipër...


  • Kolegjet e Botës së Bashkuar ose UWC (United World Colleges), është një lëvizje globale që e bën arsimin një forcë për të bashkuar nj...


18 Shkolla në të gjithë botën

Çpo ndodh në UWC