Kalo tek përmbajtja ↓

1997

1 January 1997

UWC Mahindra College in Pune, India, opens.