Kalo tek përmbajtja ↓

Cfarë është UWC?


Kolegjet e Botës së Bashkuar ose UWC (United World Colleges), është një lëvizje globale që e bën arsimin një forcë për të bashkuar njerëzit, kombet dhe kulturat për paqen dhe një të ardhme të qëndrueshme.

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

Në UWC, ne frymëzojmë të rinjtë që të vënë talentet dhe energjinë e tyre kundrejt ndryshimeve shoqërore, pavarësisht nga rruga e ardhshme që ata zgjedhin. Ne zgjedhim studentë premtues, pasionantë nga e gjithë bota dhe u japim atyre njohuri, aftësi dhe besim për të bërë ato ndryshime.

Pra, si i mësoni dikujt të ndërtojë një botë më të mirë?

Ne jemi një lëvizje vërtet globale. Sot, UWC përbëhet nga 18 shkolla dhe kolegje në katër kontinente. Shumica e tyre përqendrohen në grupmoshën 16-19 vjeç, me disa që u shërbejnë edhe studentëve më të vegjël. Çdo shkollë ka vendndodhjen dhe karakterin e vet unik dhe është e përkushtuar për të ushqyer energjinë dhe idealizmin e të rinjve në ndjeshmëri, përgjegjësi dhe veprim gjatë gjithë jetës.

Ne jemi të larmishëm qëllimisht. Komitetet kombëtare të UWC në mbi 150 vende dhe territore janë në gjendje të arrijnë dhe të zgjedhin të rinj nga prejardhje, kultura dhe përvoja të ndryshme. Nxënësit në çdo shkollë bëjnë miq nga e gjithë bota dhe fitojnë një kuptim më të thellë të mënyrave të ndryshme të të menduarit.

Ne jemi përzgjedhës, por jo ekskluzivë. UWC kërkon studentë të dhembshur, idealistë të cilët janë të shtyrë të bëjnë botën më të mirë. Ne besojmë se paratë nuk duhet të jenë pengesë për një arsimim të mirë. Më shumë se 80% e studentëve të zgjedhur nga komitetet kombëtare të UWC marrin ndihmë të plotë ose të pjesshme financiare, të financuar nga mbështetësit tanë bujarë. Iniciativa jonë për Refugjatët gjithashtu ka financuar bursa të plota për të rinjtë e zhvendosur nga pikat e nxehta të konfliktit për shumë vite.

Jashtë arsimit formal, ne ofrojmë gjithashtu programe më të shkurtra arsimore mbi lëndë të tilla si udhëheqje, barazia dhe qëndrueshmëria, duke u dhënë më shumë njerëzve akses në arsimin UWC.

Ne e vlerësojmë shërbimin, si dhe njohurinë. Në shkollat ​​tona, studentët e moshës 16-19 vjeç studiojnë Programin e Diplomës Baccalaureate International (IBDP), një kurrikulë e respektuar nga bota për zhvillimin e të cilës UWC luajti një rol kyç. IBDP u siguron studentëve njohuri dhe aftësi për të arritur universitetet në të gjithë botën, përfshirë ato më të mirat. Gjithashtu i inkurajon ata të marrin parasysh se si mund të mbështesin në mënyrë aktive komunitetin e tyre dhe të ndërtojnë nisma që mësojnë udhëheqje, punë në grup, kreativitet dhe vetëbesim.

Ne ndërtojmë një komunitet të shembujve model. Rrjeti i të diplomuarve UWC është pothuajse 60,000 i fortë, dhe alumni jonë mund të gjendet në çdo cep të botës. Secili i diplomuar ndjek një rrugë të ndryshme, bazuar në interesat dhe talentet e tyre. Por secili mban etikën e UWC me vete, duke bërë ndryshime të mëdha dhe të vogla përmes veprimeve të guximshme, shembullit personal dhe udhëheqjes vetëmohuese.