Kalo tek përmbajtja ↓

Na Kontaktoni

Kontaktoni UWC Albania duke na shkruar në adresën e email info@al.uwc.org  ose në faqen e Facebook "UWC Albania". Komiteti Kombëtar përgjigjet brenda 48 orëve në email dhe brenda një jave ne Facebook. UWC Albania aktualisht nuk ka zyra në Tiranë. Për të siguruar barazinë midis të gjithë aplikantëve dhe për arsye transparence UWC Albania kryen të gjithë komunikimin në përmjet email dhe nuk pranon takime me individë. 

Na konktoni për çdo pyetje!