Kalo tek përmbajtja ↓

Raportet e UWC Albania

Mësoni mbi arritjet e UWC Albania në pesë vitet e fundit duket lexuar raportin vjetor (në anglisht). Në këtë raport do të mësoni mbi:

  • Strukturën e UWC Albania;
  • Statistikat e të drejtave të studimit; 
  • Procesin e përzgjedhjeve ndër vite;
  • Aktivitetet e tjera të UWC Albania;
  • Si të kontribuoni! 

Nëse keni pyetje na kontaktoni në adresën al.uwc.org.