Kalo tek përmbajtja ↓

Rregullorja e UWC

Të gjithë shkollat UWC dhe kolegjet mbështeten në “Rregulloren e përgjithshme të UWC”, të vendosur nga Bordi Internacional i UWC në 2010. Këto vlera drejtuese të përbashkëta theksojnë faktin se çdo student duhet të ketë një eksperiencë të sigurtë, të arrirë dhe me ndjeshmëri kulturore në kampus. Pritshmëria e të gjithë komunitetit të UWC është që Rregullorja e UWC të ndiqet si nga ana e veprimeve ashtu dhe nga ajo e ndërgjegjjes.