Kalo tek përmbajtja ↓

Modeli dhe Principet e Edukimit në UWC

 

"Ka më shumë brenda nesh se ç'arrjmë të shikojmë; ndoshta për pjesën e mbetur të jetës tone nuk do të pranojmë më pak se ç'meritojmë."

Kurt Hahn, Themeluesi i UWC

Çfarë e bën UWC të ndryshëm?

Ne besojmë se arsimi duhet të ndihmojë të rinjtë të zbulojnë se ndryshimet janë të mundura dhe se ata mund ti arrijnë. Si student i UWC, do të mësoni se si mund të frymëzoni ndryshimin përmes veprimeve të guximshme, udhëheqjes vetëmohuese dhe dëgjimit të kujdesshëm. Ju do të merrni pjesë në përvojat dhe aktivitetet e komunitetit, në mënyrë që të jeni gati për të ndërtuar me besim dhe për të udhëhequr me dhembshuri në jetën e mëvonshme.

Pra, si ta arrijmë këtë?

Ne kemi ndërtuar modelin tonë arsimor mbi një sërë parimesh që synojnë t'ju ndihmojnë të arrini potencialin tuaj - akademikisht, moralisht, socialisht dhe emocionalisht. Secilat nga shkollat ​​tona kanë identitetin e tyre të veçantë, por ato janë të bashkuara nga këto vlera të përbashkëta:

  1. Edukimi duhet të bëhet brenda një komuniteti të larmishëm kolegji. Studentët duhet të përzgjidhen nga rajonet dhe grupet shoqërore që pasqyrojnë dhe tensionet midis njerëzve.
  2. Arsimi kërkon promovimin aktiv të mirëkuptimit ndërkulturor dhe zhvillimin e shqetësimit të vërtetë për të tjerët, i bazuar në përvojat e përbashkëta të jetës, dhe të jetuarit së bashku dhe bashkëpunues. Kjo përfshin bisedimin dhe përfshirjen me çështjet globale në kërkim të paqes.
  3. Përshtatshmëria fizike dhe një mënyrë jetese e shëndetshme janë pjesë përbërëse e zhvillimit të një personi të ekuilibruar dhe zgjerimit të potencialit tonë. Mënyrat e jetesës jo të shëndetshme kufizojnë potencialin njerëzor.
  4. Ndërveprimi me komunitetin është në zemër të jetës shkollore. Kjo kërkon pjesëmarrjen e plotë dhe aktive të të gjithë anëtarëve të shkollës ose kolegjit.
  5. Studentët duhet të jenë në gjendje të ndërmarrin veprime pozitive rreth çështjeve të qëndrueshmërisë si në nivel institucional ashtu edhe në atë individual.
  6. Studentët duhet të kenë mundësi të praktikojnë iniciativën personale, vetëdisiplinën dhe përgjegjësinë, dhe të menaxhojnë rrezikun dhe të përqafojnë sfidat. Aty ku është e përshtatshme, këto mundësi duhet të mbështeten nga një prani siguruese e të rriturve.
  7. Njohja i jepet faktit që individët posedojnë talente dhe aftësi unike. Programet duhet të ekzistojnë në secilën shkollë/kolegj që i ndihmojnë studentët të përmbushin potencialin e tyre.

Ne kemi ndërtuar mënyrën dhe kurrikulën tonë mbi këto parime dhe kemi frymëzuar mijëra për të gjetur aftësitë dhe besimin për të ndezur ndryshimin.

Pas UWC, do të jeni në gjendje të përparoni në universitetin tuaj të zgjedhur, ose në thirrjen që ju përshtatet.

Do të largoheni nga këtu me një themel të fortë akademik. Por gjithashtu një kuptim më të fortë për veten, botën përreth jush dhe fuqinë për të ndihmuar të tjerët.

Eshtë një edukim, i ndërtuar ndryshe.