Kalo tek përmbajtja ↓

Kriteret e Aplikimit

Aplikimet për UWC në Shqipëri për këtë periudhë janë mbyllur dhe do të rihapen përsëri në shtator-gusht 2018. Ju lutem rikontrolloni këtë faqe për kriteret e reja të aplikimit. Informacioni më poshtë i përket procesit të vjetshëm dhe mund të ndryshojë. 


Për të aplikuar në kolegjet e UWC nëpërmjet Komitetit Kombëtar Shqiptar, ju duhet të përmbushni kushtet në vijim:

 • të jeni në shkollë të mesme;
 • të jeni mbi 16 vjeç dhe nën 18 vjeç nën datën 1 shtator 2018
 • të jeni të aftë në anglisht
 • të keni notë mesatarë minimale 8.5 ose një notë të barasvlefshme nësë i përkisni një sistemi tjetër vlerësimi - kjo mesatare do të llogaritet si vijon: 
  • mesatarja e notave përfundimtare të klasës së 11-të për aplikantët e klasës së 12-të;
  • OSE mesatarja e notave përfundimtare të klasës së 11-të për aplikantët e klasës së 12-të
  • OSE mesatarja e notave përfundimtare të klasës së 9-të dhe provimet përfundimtare për aplikantët e klasës së 10-të;
 • të jeni shtetas shqiptar ose të jeni me origjinë shqiptare nga një vend ku nuk ka Komitet Kombëtar ose të keni jetuar në Shqipëri gjatë 5 viteve të fundit;
 • të jeni të aftë të përfaqësoni Shqipërinë (gjuhën, kulturën, etj.).

Nëse nuk i përmbushni këto kritere, mund të aplikoni drejtpërsëdrejti tek kolegjet nëpërmjet kuotës ndërkombëtare. Nëse aplikoni njëherë nëpërmjet Shqipërisë, nuk mund të aplikoni më drejtpërsëdrejti.

Komiteti Kombëtar i Shqipërisë kupton se çdo rast është i ndryshëm dhe kushtet e veçanta merren gjithmonë në konsideratë. Nëse nuk jeni të sigurt për statusin tuaj ose keni ndonjë pyetje për kriteret e pranueshmërisë, ju lutëm të na kontaktoni në info@al.uwc.org.