Kalo tek përmbajtja ↓

Të Drejtat e Studimit (2019-2021)

Aplikimet për 2019-2021 janë mbyllur! Vizitoni këtë faqe në muajt në vijim për më shumë informacion mbi të drejtat e studimit në 2020-2022.


Dhjetë bursa studimesh në shtatë Kolegje të Botës së Bashkuar i janë ofruar Shqipërisë për periudhën 2019-2021. Të gjitha ofertat kërkojnë që familjarët të ngrenë fonde për të përballuar shpenzimet personale si për shembull udhëtimin deri në shkolle dy herë në vit. Këto shpenzime shtrihen midis shumës 1,500 euro/vit për bursat që bazohen në nevojat financiare të aplikantëve dhe 30,000 euro/vit për bursat e pjesshme ose të pafinancuara. Për çmimet e çdo kolegji UWC mund të vizitoni faqet e tyre individuale.

  • UWC Adriatic – Duino, Itali (Deri në 100% bursë)
  • Li Po Chun UWC – Hong Kong (Deri në 100% bursë)
  • UWC Costa Rica – Santa Ana, Kosta Rika (Deri në 50% bursë)
  • UWC Mostar – Mostar, Bosnje Herzegovinë (Deri në 75% bursë)
  • UWC Mostar – Mostar, Bosnje Herzegovinë (Deri në 25% bursë)
  • UWC Maastricht – Maastricht, Holandë (Deri në 40% bursë)
  • UWC Maastricht – Maastricht, Holandë (Deri në 60% bursë)
  • UWC Dilijan – Dilijan, Armeni (Deri në 50% bursë)
  • UWC Changshu – Changshu, Kinë (Deri në 50% bursë)
  • UWC Changshu (vetëm për aplikant djalë) – Changshu, Kinë (Deri në 50% bursë)